Energetske izkaznice

Energetska izkaznica nas seznanja z oceno energetske učinkovitosti stavbe. Vsebuje priporočila za povečanje energetske učinkovitost stavbe in je uvedena z namenom energetsko varčnejšega bivanja v objektih.  

Prodaja ali oddaja v najem  

Energetska izkaznica ni obvezna, potrebujete pa  jo pri prodaji vaše stavbe oz. pri oddaji v najem za dolgoročno obdobje. Ni potrebna pri oddaji v najem, ki traja manj kot eno leto.

V primeru prodaje ali oddaje v najem za obdobje, daljše od enega leta, mora lastnik najkasneje  pred sklenitvijo pogodbe kupcu izročiti veljavno energetsko izkaznico. Obvezna je že v oglasu za prodajo oz. oddajo nepremičnine, kjer je potrebno navesti energijske kazalnike energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.  

Novogradnje  

Če se stavba oz. njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oz. najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je dolžan predložiti kupcu oz. najemniku tudi energetsko izkaznico.  

Pri novozgrajenih stavbah, ki se ne prodajajo, energetske izkaznice ni potrebno naročiti. Tu se energetska učinkovitost izkaže  z izkazom o energetskih lastnostih.    

Na trgu neodvisni strokovnjaki za izdelavo 

Energetsko izkaznico mora naročiti lastnik nepremičnine pri neodvisnem strokovnjaku za izdelavo energetskih izkaznic. Slednji jo sočasno tudi vpiše v register. Veljavna je deset let.  
   
Strošek za prodajalca    

Naša nepremičninska agencija sodeluje z neodvisnim strokovnjakom, ki za naše stranke izdeluje energetske izkaznica. Njegova odličnost se izraža z ažurnostjo, strokovnostjo in cenovno konkurečnostjo. 

Globa v primeru, da se energetska izkaznica ne predloži, lahko doleti lastnika

Energetsko izkaznico je lastnik stavbe (prodajalec) dolžan predložiti kupcu najpozneje sklenitvi prodajne pogodbe.

Izkoristite našo akcijo "Brezplačna energetska izkaznica"http://www.inteleks.si/aktualno/