Novice in obvestila

PROBLEMATIKA NEUREJENIH ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH STANJ

26.03.2014
V zadnjem obdobju smo priča velikim vrstam zavezancev za davek na nepremičnine na izpostavah geodetske uprave. Nekoliko so se zmanjšale z nižjo stopnjo davka na nerezidenčne nepremičnine in načinom opredelitve  stavbnih zemljišč. Še vedno pa ostajajo velike težave zaradi neurejenega stanja številnih nepremičnin v zemljiški knjigi. Referenti na geodetski upravi za reševanje teh stanj niso pristojni, zato ljudi s tovrstnimi težavami napotijo drugam.

Danes vpisi v zemljiško knjigo potekajo elektronsko, podatki so ažurno urejeni, v preteklosti pa se je zemljiška knjiga vodila ročno. Ugotavljamo, da večina neurejenega zemljiškoknjižnega stanja izhaja iz obdobja ročno vodene zemljiške knjige, vzrok pa ni v samem načinu vodenja zemljiške knjige, temveč v večini primerov v zanemarjanju zemljiškoknjižnih postopkov. Državljani so medsebojno z ustnim dogovorom ali pisnim dokumentov prenašali,  zamenjevali nepremičnine, kar pa ni bilo v nadaljevanju  z ustreznim predlogom evidentirano v zemljiški knjigi. Ugotavljamo namreč, da se pojavljajo neurejena zemljiškoknjižna stanja tudi za dve ali več generacij nazaj in to ne v majhnem številu. Elektronska zemljiška knjiga sama po sebi zgodovinske neurejenosti ne more odpraviti. Ob  prenosu iz ročno vodene zemljiške knjige na elektronsko se je na določen datum samo preneslo stanje iz ročno vodene zemljiške knjige z vsemi anomalijami.

Katera neurejena zemljiškoknjižna  stanja so najbolj  pogosta?  


Nemalokrat se zgodi, da pri pregledu svojih nepremičnin oseba  zaman išče parcelo, ki jo ima v posesti in rabi in ki mu je bila z ustnim izročilom prenesena od prednika kot lastniška. Po preverbi v zemljiški knjigi se ugotovi, da je lastninska pravica vpisana na ime druge osebe, ki je lahko živa oseba ali pa pogosto oseba, ki je že davno pokojna. Pogosto se tudi zgodi, da so na nepremičnini, ki jo ima določena oseba v posesti in rabi, in za katero dobroverno ta oseba meni, da je v celoti njegova, v zemljiški knjigi vpisana solastninska pravica na ime tretjih oseb.

Takšna neurejena zemljiškoknjižna stanja se dostikrat vlečejo skozi dve ali več generacij, kar pomeni da se je neurejeno zemljiško stanje preneslo tudi preko več zapuščinskih postopkov. Za takšno stanje pa ne smemo nekritično obsojati zemljiško knjigo, temveč moramo vzroke iskati pri posameznikih, ki niso upoštevali dejstva, da lastninsko pravico pridobimo šele z vpisom v zemljiško knjigo.    

Kako rešiti neurejeno zemljiškoknjižno stanje?  

Vsak primer neurejenega zemljiškoknjižnega stanja je primer zase, zato ne obstaja univerzalna rešitev. Zato vsakemu, ki ob prejemu informativnega izračuna davka na nepremičnine ugotovi neurejeno zemljiškoknjižno stanje, svetujemo da se obrne na nepremičninske strokovnjake.  Ne odlašajte z odpravami napak. Vsaka naslednja generacija bo neurejena zemljiškoknjižna stanja težje reševala!
Vzemimo informativne izračune davka na nepremičnine kot pozitivno vzpodbudo, da se neurejena zemljiškoknjižna stanja nepremičnin po nekaj desetletjih uredijo.

Na razpolago smo vam  nepremičninski družbi INTELEKS d.o.o., Glavni trg 14 v Novem mestu. Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin na številki 07 33 23 173.
Nazaj