Novice in obvestila

SPOROČANJE PODATKOV GEODETSKI UPRAVI

05.07.2013
Zakonodaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin po 1.7.2013 na novo predpisuje  zavezance za pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin (ETN).

Kaj to pomeni za lastnika, ki oddaja svojo nepremičnino v najem?  


Lastniki stavb in delov stavb morajo v aplikacijo ETN poslati podatke o najemnih poslih s stavbami in deli stavb.   Posredovati so dolžni podatke o aktivnih pravnih poslih, ki na dan 1. julij 2013 trajajo in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu.  

Najemodajalec - fizična oseba, lahko poroča elektronsko, z vnosom v ETN preko spletne aplikacije, ali po pošti preko obrazca, ki je objavljen na spletni strani Geodetske uprave RS – Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu.
Najemodajalec, ki je pravna oseba, o najemih poroča elektronsko z vnosom podatkov v ETN.  

V ETN je treba poročati tudi o sklenjenih kupoprodajnih poslih

Podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami morajo po novem, poleg Davčne uprave RS, ki pošilja podatke o poslih od katerih se odmerja davek na promet nepremičnin, v ETN pošiljati tudi:  
  • prodajalci, iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in
  • lizingodajalci, iz pogodb za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV.  
Prodajalci nepremičnin morajo poslati podatke o kupoprodajnih pogodbah oziroma pogodbah za finančni najem nepremičnin, sklenjenih po 1. juliju 2013.  

Lizingodajalci podatke o pogodbah o finančnem lizingu, ki so na dan 1.7.2013 še aktivne, pošljejo v ETN, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi pogodbe o finančnem lizingu obračunan DDV ali davek na promet nepremičnin.

Prodajalci nepremičnin in lizingodajalci morajo o poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, v prilagojeno ETN poročati elektronsko - z vnosom podatkov v prilagojeno ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije. 

Roki za oddajo


Podatke o tovrstnih kupoprodajnih in najemnih poslih sklenjenih v tekočem mesecu,  je treba v ETN  poslati do najkasneje 15. v naslednjem mesecu,  torej do 15. avgusta 2013 za mesec julij, preko spletne aplikacije, dostopne na portalu Prostor na straneh Evideca Trga Nepremičnin.
Nazaj