Novice in obvestila

ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM - NOVOSTI

08.01.2013
Z dnem, 1. januar 2013, je pričela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L, Ur.l. RS št. 94/12). Ta prinaša spremembe na področju oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega z opravljanjem dejavnosti.  

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje cedularno po proporcionalni stopnji 25 % od davčne osnove. To pomeni, da tako plačana dohodnina pomeni dokončen davek in se ne všteva več v  davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.   Novela je bistveno novost vpeljala tudi pri ugotavljanju davčne osnove, kjer se priznavajo:
  • normirani stroški v višini 10 %, za razliko od do zdaj priznanih 40 % ali
  • dejanski stroški vzdrževanja premoženja, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja v najem za navedeno premoženje plačuje davčni zavezanec sam. Priznajo se le na podlagi računov. 
Davčna osnova je torej dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %, razen v primeru, ko se dohodek dosega z oddajanjem kmetijskega in gozdnega zemljišča in v primeru podnajema. V primeru, ko je najemnik pravna oseba, DURS določa način izračuna in plačila dohodnine, ki se opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem. Ko pa je najemnik fizična oseba, pa davčni organ opravi odmero dohodnine na podlagi napovedi zavezanca – najemodajalca.  

POMEMBNO: napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora zavezanec pri pristojnemu davčnemu uradu vložiti najkasneje do 15. januarja!

Želite izvedeti več?
POJDI NA Oddajanje premoženja v najem
Nazaj