Naselje Podbreznik

Naselje se nahaja na robu Novega mesta, na robu mestnega gozda. Priključeno je na javno komunalno infrastrukturo, ki obsega cestno omrežje s pločniki, kolesarsko stezo javno razsvetljavo kanalizacijsko omrežje vodovodno omrežje plinovodno omrežje elektroenergetsko omrežje in omrežje zelene površine (parki, poti).
 

5 stanovanjskih blokov

Naselje se je pričelo razvijati v letu 2008. Takrat so bili v sklopu stanovanjskega kompleksa zgrajeni trije stanovanjski bloki. Vsak blok ima 35 stanovanj v treh nadstropjih, v podzemlju pa se v dveh etažah nahajajo kleti in parkirne garaže. Parkirna mesta v zaprti podzemni garaži so lastniška, vpisana v zemljiško knjigo.  Stanovanja so velika od 36 (garsonjere) do 90 m2 (trisobna stanovanja).

V letu 2010 se je obstoječim blokom pridružil še četrti.  Zasnovan je nekoliko drugače, ponaša se s 50 stanovanji. Najmanjše, garsonjere, merijo 30 m2, največja trisobna stanovanja pa so velika 90 m2. Blok ima podzemno garažo s parkirnimi mesti in kletmi.

Dve leti kasneje je bil zgrajen še peti blok, lociran bliže lokalni cesti, ki vodi proti Češči vasi. Slednji je v lasti Stanovanjskega sklada RS in se stanovanja v tem trenutku oddajajo v najem. Zasnova je podobna prejšnjemu, s tem da garsonjer ni, so pa večja štirisobna stanovanja. V vseh blokih imajo pritlična stanovanja atrije. Največji med njimi merijo 100 m2.
 

Naselje v razvoju

Če so se stanovalci še nedavno pritoževali nad zunanjo ureditvijo naselja, so lahko danes ponosni na samoiniciativno delo, požrtvovalnost in tudi vztrajnost napram občinskim organom. V letu 2014 so otvorili novo košarkarsko igrišče, locirano ob robu gozdička, s prijetno poletno senco. Otroci so dobili več igral, na igrišče so postavili otroške gole za nogomet, uredili gozdiček ob igrišču ipd.


Naselje mladih družin

Če naselje obiščete v popoldanskem času, vsenaokrog mrgoli nasmejanih otrok in staršev. Pretežno ga naseljujejo mlade družine in mladi pari. Odmaknjenost in majhnost naselja sta razlog, da so ljudje tam med sabo povezani. Z vidika otrok je gotovo eno najboljših lokacij za odraščanje. Otrokom v Podbrezniku ni nikoli dolgčas. Ko se starši popoldan namenijo odigrati košarko ali se odpraviti na tek,  se otroci z največjim veseljem skrivajo v gozdičku, kjer si najdejo vsakič znova zanimivo igro.


Neokrnjena narava ponuja tisoč in eno možnost igre, razgibavanja, druženja. Kolesarjenje po urejenih kolesarskih poteh, rolanje, sprehod po gozdu, … V neposredni bližini se nahajata kolesarski velodrom in  Konjeniški šolski športni center.
 


Oglejte si našo ponudno prostih stanovanj v naselju in postanite del tega izjemnega koščka Novega mesta – Podbreznika.