Storitve za prodajalca

Prodajate nepremičnino in ne vesta kaj vse morate storiti? V nadaljevanju izpostavljamo nekaj najpomembnejših storitev, ki jih za vas opravimo v nepremičninski agenciji Inteleks.

OCENA VREDNOSTI NEPREMIČNINE
 • poučimo o vseh dejavnikih, ki vplivajo na določitev prodajne cene (lokacija, starost ipd);
 • določimo vrednosti, ki jo je aktivni trg povpraševanja v danem trenutku pripravljen sprejeti;
 • najpogosteje uporabljena metoda primerljivih prodaj;
 • upoštevamo realna pričakovanja prodajalca.

SEZNANITEV Z VSEMI RAZMERAMI, KI VPLIVAJO NA DOLOČITEV PRODAJNE CENE
 • pojasnimo tržne razmere;
 • seznanimo z vrsto in višino davščin, kot posledice prodaje nepremičnine.

PRAVNI IN DEJANSKI PREGLED NEPREMIČNINE
 • preverimo lastništvo ter morebitne pravice in bremena na nepremičnini;
 • opravimo vpogled v geodetske evidence (površine, katastrske meje, hišna številka ipd.);
 • preverimo dostop do nepremičnine, morebitne služnosti;
 • pridobimo podatke o morebitnem uporabnem in gradbenem dovoljenju;
 • pri upravniku večstanovanjske stavbe preverimo rezervni sklad;
 • preverimo, kdaj iz naslova večstanovanjske stavbe lastnike čakajo večji stroški (menjava strehe, fasade, ipd).

OGLAŠEVANJE NEPREMIČNINE
 • v sredstvih javnega obveščanja (internet, tiskani mediji);
 • ključnega pomena so dobre fotografije in skrbno pripravljena vsebina oglasa;
 • način, predpisan z zakonom.

ORGANIZACIJA IN VODENJE OGLEDOV

 • sprejemamo povpraševanja potencialnih kupcev;
 • skupaj s prodajalcem organiziramo termine ogledov nepremičnine;
 • prisotno smo na ogledu;
 • kupcu predstavimo nepremičnino, opozorimo na morebitne napake, poudarimo prednosti.

SODELOVANJE PRI POGAJANJIH

 • predstavimo vse dejavnike, ki vplivajo na višino cene nepremičnine;
 • sodelujemo pri pogajanjih v zvezi s končno ceno nepremičnine.

PRAVNA PODPORA
 • sestavimo vse vrste listin, ki se zahtevajo za popoln prenos lastništva (ara, prodajna ali pogodba druge vrste ipd);
 • smo vmesni člen med kupcem in prodajalcem - poskrbimo za varnost obeh pogodbenih strani;
 • ključnega pomena so skrbno sestavljena pogodbena določila in roki plačila kupnine, ki sovpadajo z overitvijo podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu pri notarju;
 • imamo lastno pravno službo in nudimo svetovanje iz prve roke.


POJASNITEV MOREBITNIH TVEGANJ

 • na podlagi skrbnega vpogleda v zemljiškoknjižno stanje ugotovimo morebitne zaplete (pravice tretjih, nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, služnosti na nepremičnini ipd);
 • pojasnimo neurejeno stanje;
 • svetujemo, kako ugotovljena tveganja vplivajo na nakup nepremičnine;
 • v naši pravni službi rešujemo vse vrste zapletov v zvezi z zemljiškoknjižnim stanjem.

DAVČNO SVETOVANJE

 • predstavimo vrsto in višino davkov, ki nastopijo pri prodaji;
 • pripravimo vse davčne napovedi in jih dostavimo davčni službi.

PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI

 • objava ponudbe na oglasni deski;
 • prijava kupca na ponudbo pri upravni enoti in prodajalcu;
 • vloga za odobritev pravnega posla;
 • pridobitev potrdila o pravnomočnosti;
 • vse ostale potrebne storitve.


PRIDOBITEV MOREBITNIH SOGLASIJ

 • soglasja državnih in občinskih organov.

HIPOTEKARNA BREMENA

 • rešujemo hipotekarna bremena na nepremičnini;
 • sodelujemo s hipotekarnimi upniki;
 • poskrbimo za vknjižbo bremen proste nepremičnine na ime kupca.

HRAMBA DENARJA - DELA KUPNINE
 • denar hranimo na fiduciarnem računu nepremičninske družbe;
 • nakazilo denarja na račun prodajalca poteka sočasno z overitvijo podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu pri notarju;
 • visoka stopnja varnosti na strani kupca in prodajalca.

PRIMOPREDAJA NEPREMIČNINE
 • opravimo primopredajo nepremičnine s popisom vseh števcev;
 • sestavimo zapisnik o primopredaji;
 • o novem lastniku obvestimo dobavitelje elektrike, plina, komunalnih storitev in upravnika večstanovanjske stavbe.
Naj bo varnost vašega imetja na prvem mestu. Ne prepustite stvari naključju in zaupajte nepremičninske posle nam!