Storitve za kupca

Kupujete nepremičnino, pa vas skrbijo vse aktivnosti, vezane na nakup?

Ostanite brez skrbi. V nepremičninski agenciji Inteleks za vas opravimo vse potrebno, zlasti pa storitve, opisane v nadaljevanju.

SODELOVANJE PRI POGAJANJIH
 • predstavimo vse dejavnike, ki vplivajo na višino vrednosti nepremičnine;
 • sodelujemo pri pogajanjih v zvezi s končno ceno nepremičnine.
PRAVNI IN DEJANSKI PREGLED NEPREMIČNINE
 • preverimo lastništvo ter morebitne pravice in bremena na nepremičnini;
 • opravimo vpogled v geodetske evidence (površine, katastrske meje, hišna številka ipd.);
 • preverimo dostop do nepremičnine, morebitne služnosti;
 • pridobimo podatke o morebitnem uporabnem in gradbenem dovoljenju;
 • pri upravniku večstanovanjske stavbe preverimo rezervni sklad;
 • preverimo, kdaj iz naslova večstanovanjske stavbe lastnike čakajo večji stroški (menjava strehe, fasade, ipd).
POJASNITEV MOREBITNIH TVEGANJ
 • na podlagi skrbnega vpogleda v zemljiškoknjižno stanje ugotovimo morebitne zaplete (pravice tretjih, nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, služnosti na nepremičnini ipd);
 • pojasnimo neurejeno stanje;
 • svetujemo, kako ugotovljena tveganja vplivajo na nakup nepremičnine;
 • v naši pravni službi rešujemo vse vrste zapletov v zvezi z zemljiškoknjižnim stanjem.
SVETOVANJE PRI NAJEMU KREDITA OZ. DRUGE OBLIKE FINANCIRANJA ZA NAKUP NEPREMIČNINE
 • kot kreditni posrednik sodelujemo z več bankami;
 • deležni smo visokega zaupanja s strani bank;
 • poznamo razmere na bančnem trgu;
 • stranki svetujemo glede najugodnejše oblike financiranja.
PRAVNA PODPORA
 • sestavimo vse vrste listin, ki se zahtevajo za popoln prenos lastništva (ara, prodajna ali pogodba druge vrste ipd);
 • smo vmesni člen med kupcem in prodajalcem - poskrbimo za varnost obeh pogodbenih strani;
 • ključnega pomena so skrbno sestavljena pogodbena določila in roki plačila kupnine, ki sovpadajo z overitvijo podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu pri notarju;
 • imamo lastno pravno službo in nudimo svetovanje iz prve roke.

HRAMBA DENARJA - DELA KUPNINE

 • denar hranimo na fiduciarnem računu nepremičninske družbe;
 • nakazilo denarja na račun prodajalca poteka sočasno z overitvijo podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu pri notarju;
 • visoka stopnja varnosti na strani kupca in prodajalca.
ZEMLJIŠKOKNJIŽNA OPRAVILA
 • lastninsko pravico na ime novega lastnika vpišemo v zemljiško knjigo;
 • poskrbimo tudi za vpis morebitnih ostalih pravic.
PRIMOPREDAJA NEPREMIČNINE
 • opravimo primopredajo nepremičnine s popisom vseh števcev;
 • sestavimo zapisnik o primopredaji;
 • o novem lastniku obvestimo dobavitelje elektrike, plina, komunalnih storitev in upravnika večstanovanjske stavbe.
Zaupajte nam. Smo varna izbira v dejanjih, ki zadevajo promet z nepremičninami. Pokličite nas še danes!