Aktualno

V naši nepremičninski družbi gremo naproti prodajalcem stanovanj in vrstnih hiš v Novem mestu. Za stavbo/stanovanje pri neodvisnem izdelovalcu v imenu lastnika naročimo energetsko izkaznico in plačamo njen celotni strošek, pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.
 

Akcijska ponudba »BREZPLAČNA ENERGETSKA IZKAZNICA« velja pod naslednjimi pogoji:

  1. V času trajanja akcije od 19. decembra 2016  do 15. februarja 2017.

  2. Ob sklenitvi ekskluzivne Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za dobo 9 mesecev.

  3. Za stanovanja v večstanovanjskih stavbi v Novem mestu ali vrstne hiše v Novem mestu, koristne površine do 160 m2.

  4. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je tržno sprejemljiva.

  5. Lastnik nepremičnine se zaveže za potrebe izdelave energetske izkaznice dostaviti nepremičninski družbi oziroma izdelovalcu energetske izkaznice vso razpoložljivo dokumentacijo in dovoliti izdelovalcu energetske izkaznice vstop v nepremičnino, ki je predmet prodaje za potrebe izvedbe potrebnih izmer in meritev.

  6. Izdelano energetsko izkaznico zadrži nepremičninska družba v svojem arhivu in jo ob primopredaji izroči kupcu predmetne nepremičnine.

  7. V primeru, da prodajalec-lastnik nepremičnine odstopi od sklenjene Pogodbe o posredovanju z nepremičninami pred njenim iztekom ali krši pogodbena določila, je dolžan v roku 15 dni po nastanku takšnega dogodka povrniti nepremičninski družbi vso pri tem nastalo škodo, kamor sodi tudi plačilo stroška izdelave energetske izkaznice, ki znaša za stanovanje 145 € in za vrstno hišo 200 €.

    Več o energetski izkaznici lahko preberete na http://www.inteleks.si/novice.html?id=306